ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

«Հասարակագիտական ուսումնասիրությունների կենտրոն – ԼԷՕ» հասարակական կազմակերպության նպատակը հայաստանյան մարդկային կապիտալի համակարգված զարգացումն է։ Դրան հասնելու համար կազմակերպությունը սահմանում է հետևյալ խնդիրներն ու նպատակները՝

ա․ հասարակագիտական հետազոտությունների մասսայականություն և գիտելիքահեն կառավարման պաշտպանություն;

բ․ կրթալուսավորչական նախաձեռնությունների իրականացում, երիտասարդների հասարակագիտական իմացությունների խթանում;

գ․ հասարակական զարգացման ծրագրերի իրականացում կրթության, գիտության, մշակույթի և զբոսաշրջության ասպարեզում;

դ․ սեփական անդամների և Կազմակերպության կարողությունների և ճանաչելիության բարձրացում։